Author: Բայրամյան Հրաչիկ

Էջեր հայ-վրացական գրական կապերի պատմությունից

Էջեր հայ-վրացական գրական կապերի պատմությունից

Ժողովածուն ընդգրկում է հեղինակի գիտահետազոտական ուսումնասիրություններ՝նվիրված հայ-վրաց պատմամշակութային առնչություններին, գրողների անձնական և գրական բարեկամությանը, փոխայցելություններին, առանձնապես գրականագիտական մտքի` մամուլում նրանց կյանքն ու գործունեությունը լուսաբանող նյութերին: More info →