Author: Գասպարյան Դավիթ

Հրե վարդ: Մենագրություն

Հրե վարդ: Մենագրություն

«XXI դար: Հայ գրողներ» մատենաշարի երկրորդ գիրքն է: Համակարգային - համադրական մեթոդով արժեքային և իմաստաբանական, կառուցվածքային և լեզվապատկերային վերլուծության է ենթարկվում ժամանակակից հայ պոեզիայի միջազգային համբավի արժանացած բացառիկ ներկայացուցիչ Սոնա Վանի պոեզիան: More info →