Author: Լեռ Կամսար

Սոցիալիզմի Սահարա («Կարմիր օրեր 1959թ.»): Արձակ
Բանտիս օրագիրը
Հալոցք(«Կարմիր օրեր»1960թ.)

Հալոցք(«Կարմիր օրեր»1960թ.)

«Հալոցք»-ը Լեռ Կամսարի «Կարմիր օրեր» օրագրության մի մասն է: Գիրքը ներկայացնում  է ոչ միայն Խորհրդայն Միության, այլ նաև ամբողջ աշխարհի մեկ տարվա պատմությունը՝ երգիծաբան հրապարակախոսի ընկալումներով: More info →