Author: Աբովյան Խաչատուր

Վերք Հայաստանի ողբ հայրենասիրի

Վերք Հայաստանի ողբ հայրենասիրի

Աբովյանի ստեղծագործությունները, այդ թվում` «Վերք Հայաստանի» վեպը Աբովյանին միշտ մտատանջել են անհատի և հայրենիքի ճակատագրերը, իր ստեղծագործություններում նա վեր է հանել իրականության գորշ հակադրությունները: More info →