Author: Մարտիրոսյան Կարինե

Լեռ Կամսարի օրագրային արձակը

Լեռ Կամսարի օրագրային արձակը

Այս գրքում առաջին անգամ ամբողջական անդրադարձ է  կատարվում անցյալ դարի տաղանդավոր երգիծաբան Լեռ Կամսարի ստեղծագործությանը և մասնավորապես նրա օրագրային արձակին More info →