Author: Մաքդոնալդ Ֆիոնա

100 փաստ. Առասպելներ ու լեգեդներ

100 փաստ. Առասպելներ ու լեգեդներ

Բացահայտիր աշխարհի ամենահայտնի առասպելներն ու  լեգենդները և պարզիր՝ ինչու են դրանք այդքան կրևոր տարբեր մշակույքների համար: More info →