Author: Ռոուլինգ Ջ. Ք.

Հարրի Փոթերը և Ազքաբանի կալանավորը
Հարրի Փոթերը և Գաղտնիքների սենյակը

Հարրի Փոթերը և Գաղտնիքների սենյակը

Ռոուլինգի «Հարրի Փոթերը և գաղտնիքների սենյակը» ստացել է մի քանի մրցանակներ։ Ամերիկյան գրական ասոցիացիան գիրքը դասել է բոլոր ժամանակների մանկական ինչպես նաև մեծերի գրականության 2000 լավագույն գրքերի շարքին։ Գիրքը հաղթել է բրիտանական «տարվա մանկական գիրք» անվանակարգում։ More info →