Author: Վանցյան Գրիգոր

Ուսումնասիրություններ և հրապարակումներ
Երկերի ժողովածու: Հ.2

Երկերի ժողովածու: Հ.2

Հեղինակի գործերի առաջին համահավաք ժողովածուն է: Նախատեսված է պատմաբան-ազգագրագետների, լեզվաբանների, ինչպես նաև թեմայով հետաքրքրվող ընթերցողների լայն շրջանակի համար: More info →
Երկերի ժողովածու: Հ.1

Երկերի ժողովածու: Հ.1

Գրիգոր Վանցյանի հետաքրքրությունների ոլորտը բազմազան է, ինչի մասին են վկայում վերոհիշյալ հատորում տեղ գտած պատմական, ճամփորդական, ազգագրական, ժողովրդական բանահյուսությանը վերաբերող նյութերը: More info →