Genre: Բանահյուսություն

Հայկական լեռնաշխարհի տեղն ու դերը աստվածաշնչյան աշխարհաքաղաքականության մեջ:
Երեք քաղաք:

Երեք քաղաք:

Բանաստեղծությունների ժողովածու
More info →
100 փաստ. Առասպելներ ու լեգեդներ

100 փաստ. Առասպելներ ու լեգեդներ

Բացահայտիր աշխարհի ամենահայտնի առասպելներն ու  լեգենդները և պարզիր՝ ինչու են դրանք այդքան կրևոր տարբեր մշակույքների համար: More info →
Ծուռ Դավիթը

Ծուռ Դավիթը

Ժուլիետ Սոմանդի և Ժյուլի Գռուժոյի «Ծուռ Դավիթը» մեր էպոսի գլխավոր հերոսի պատմությունն է ամենափոքրերի համար: More info →
Իմ թվերը: Բանաստեղծություններ
Լավ հեքիաթներ խելացի երեխաների համար: Հ.3

Լավ հեքիաթներ խելացի երեխաների համար: Հ.3

Սա «Լավ հեքիաթներ խելացի երեխաների համար» մատենաշարի երրորդ գիրքն է, որտեղ զետեղված են հեքիաթներ`ընտրված «Սենդբադնամե» և «Զաբուսնամե» գրքերից: More info →
Իմաստուն Արկղիկ: Հին չինական առակներ

Իմաստուն Արկղիկ: Հին չինական առակներ

Ներկայացվող չինական առակները հին են: More info →
850+1 հանելուկ

850+1 հանելուկ

Մշակումը և հանելուկների թարգմանությունը՝ Յուրի Սահակյանի More info →