Genre: Մանկավարժություն

Երաժշտական պարապմունքների կազմակերպումը մանկապարտեզի միջին խմբում:
Կերպարվեստի պարապմունքների կազմակերպումը մանկապարտեզի միջին խմբում:
Ներառական կրթության կազմակերպման մեթոդական ուղեցույց-ձեռնարկ
Տառերի ուսուցման ստեղծագործական եղանակ

Տառերի ուսուցման ստեղծագործական եղանակ

...Ճանապարհը, որն անցնում է յուրաքանչյուր աշակերտ մինչև վարժ գրելն ու կարդալը (երբ տառը իսկապես դառնում է զուտ նշան, որի գիտակցությունը այլևս չի կենտրոնանում), կարող է լինել ինքնին արժեքավոր, More info →
Обо всем помнмногу. Кн. 5

Обо всем помнмногу. Кн. 5

«ՔՉԻՑ-ՇԱՏԻՑ, ԱՄԵՆ ԻՆՉԻՑ». նկարազարդ ուսուցողական մատենաշար երեքից վեց տարեկան երեխաների համար: More info →
Обо всем понемногу. Кн.4

Обо всем понемногу. Кн.4

«ՔՉԻՑ-ՇԱՏԻՑ, ԱՄԵՆ ԻՆՉԻՑ». նկարազարդ ուսուցողական մատենաշար երեքից վեց տարեկան երեխաների համար: More info →
Обо всем понемногу. Кн.3

Обо всем понемногу. Кн.3

«ՔՉԻՑ-ՇԱՏԻՑ, ԱՄԵՆ ԻՆՉԻՑ». նկարազարդ ուսուցողական մատենաշար երեքից վեց տարեկան երեխաների համար: More info →
Обо всем понемногу. Кн.2

Обо всем понемногу. Кн.2

«ՔՉԻՑ-ՇԱՏԻՑ, ԱՄԵՆ ԻՆՉԻՑ». նկարազարդ ուսուցողական մատենաշար երեքից վեց տարեկան երեխաների համար: More info →
Обо всем понемногу. Кн.1

Обо всем понемногу. Кн.1

«ՔՉԻՑ-ՇԱՏԻՑ, ԱՄԵՆ ԻՆՉԻՑ». նկարազարդ ուսուցողական մատենաշար  երեխաների համար: More info →