Genre: Մեթոդական ձեռնարկներ

Տառերի ուսուցման ստեղծագործական եղանակ

Տառերի ուսուցման ստեղծագործական եղանակ

...Ճանապարհը, որն անցնում է յուրաքանչյուր աշակերտ մինչև վարժ գրելն ու կարդալը (երբ տառը իսկապես դառնում է զուտ նշան, որի գիտակցությունը այլևս չի կենտրոնանում), կարող է լինել ինքնին արժեքավոր, More info →