Անդրանիկ

Անդրանիկ
Author:
Genre: Հայ գրականություն
Tag: Հայերեն
Publisher: ԳԱԹ
Publication Year: 2015
Length: 288+32 էջ
About the Book

Գիրքը ներկայացնում է Զորավար Անդրանիկի հոգեզավակի` Վազգեն Անդրեասյանի հուշերն ու վերլուծությունները: Վ. Անդրեասյանը ֆրանսահայ ճարտարագետ է, ով 1917թ. Թիֆլիսում ամիսներ շարունակ վայելել էր Անդրանիկի հայրական հոգածությունը: Հուշագրությունը առանձնանում է ականատեսի հավաստիությամբ, նկարագրվող կնճռոտ ժամանակաշրջանի և այդ ժամանակաշրջանի առանցքային կերպարի`Անդրանիկ Օզանյանի գործունեության բազմակողմանի դիտարկումներով:

Նախատեսված է ընթերցող լայն շրջանակների համար:

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."