Ավետիս Ահարոնյան

Ավետիս Ահարոնյան
Author:
Genre: Վիպակ
Tag: Հայերեն
Publication Year: 2014
Narrator: 240էջ
ISBN: 9789939910901
Հայոց ազատասիրության և տառապանքի տարեգիրը( կյանքի և ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիր. վիպակները)
About the Book

Մենագրությունը նվիրված է գրեթե չուսումնասիրված արդիական և գիտագործնական նշանակություն ունեցող թեմայի`գրող, հասարակական-քաղաքական և պետական նշանավոր գործիչ Ավետիս Ահարոնյանի գրական ժառանգությանը:

Գրքում մանրամասնորեն ուսումնասիրված, լուսաբանված, և արժևորված են գրողի թողած պատկերների շարքն ու վիպակները, վեր են հանված այն հիմնական խնդիրները, որոնք առանցքային տեղ են զբաղեցրել Ահարոնյանի ստեղծագործություններում:

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."