Բանաստեղծություններ ընտրանի

Բանաստեղծություններ ընտրանի
Author:
Genre: Հայ գրականություն
Tag: Հայերեն
Publisher: Տիր
Publication Year: 2014
Format: Գիրք
Length: 152 Էջ
Գիրքը հասցեագրված է դպրոցականներին, ուսանողներին, մեծահասակ ընթերցողներին և առհասարակ բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են հայ գրականությունը:
About the Book

Հայ պոեզիայում Հ․ Հովհաննիսյանն առաջինն էր, որ ճշմարտացիորեն ներկայացրել է գյուղական կյանքի հակասությունները։ Նրա քնարերգության մեջ արտահայտված են ժողովրդի պանդուխտ զավակների ապրումները, պատկերված է հայկական բնաշխարհը։

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."