Գրական սփյուռք 2016

Գրական սփյուռք 2016
Genre: Գրականագիտություն
Tag: Հայերեն
Publisher: Գասպրինտ ՍՊԸ
Publication Year: 2016
Length: 354 էջ
ISBN: 1829460X
Տարեգիրք
About the Book

Գրքում տպագրված են
պոեզիա՝  Վահե Արմեն, Խաչիկ Խաչեր, Վանատուր Վազգեն, Պողոսյան Ա., Գարմար( Մարդանյան Կ.), Հակոբյան Վ., Գևորգյան  Ա., Բահարյան Ա., Խաչատրյան- Ստրալեցկիեբե Ս.,
արձակ՝ Պալեան Յ., Փանոսեան Ս., Քիւրքճեան- Թաշճեան Ս., Պէրթիզլեան- Ղազարեան Մ., Խաչիկ Խաչեր, Դերանց Մ., Կալայջյան Ս., Դավթյան Վ., Սիմոնյան Խ., Գյոդակյան Ս.,
Գրականագիտություն
Բալայան Ն., Գաբրիելյան Ա.

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."