Գրպանի հանրագիտարան:

Գրպանի հանրագիտարան:
Author:
Genre: Հանրագիտարաններ
Tag: Հայերեն
Publisher: Տիգրան Մեծ
Publication Year: 2007
Format: Գիրք
Length: 345 Էջ
Այս գիրքը մարդկային բազմաբնույթ և լայնածավալ գիտելիքների համառոտ հավաքածու է
About the Book

Այս գիրքը մարդկային բազմաբնույթ և լայնածավալ գիտելիքների համառոտ հավաքածու է` մատուցված օրենքների, փաստերի, թվերի և իրադարձությունների տեսքով: Մեկտեղ հավաքված և համակարգված այսպիսի տեղեկատվությունը կարող է օգտակար լինել և աշակերտների, և ուսանողների, և իր մտահորիզոնը մեծացնել ցանկացող յուրաքանչյուր ընթերցողի համար:

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."