Երկերի ժողովածու: Հ.1

Երկերի ժողովածու: Հ.1
Author:
Genre: Հայ գրականություն
Publisher: Գրական Հայրենիք
Publication Year: 2015
Length: 728 էջ
ISBN: 9785540023719
Գրիգոր Վանցյանի հետաքրքրությունների ոլորտը բազմազան է, ինչի մասին են վկայում վերոհիշյալ հատորում տեղ գտած պատմական, ճամփորդական, ազգագրական, ժողովրդական բանահյուսությանը վերաբերող նյութերը:
About the Book

Հատորը բացվում է «Գրիգոր Վանցյան. Կյանքն ու ստեղծագործական ուղին» ծավալուն վերլուծականով: Գրքում տեղ են գտել Գրիգոր Վանցյանի հոդվածները, նրա նամակներից մի քանիսը, հատկապես Հովհաննես Թումանյանին գրած երեք նամակները՝  1890, 1892 և 1898 թվականներին:

Առանձին հետաքրքրություն է ներկայացնում Գրիգոր Վանցյանի հեղինա

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."