Երկերի ժողովածու: Հ.2

Երկերի ժողովածու: Հ.2
Author:
Genre: Հայ գրականություն
Publisher: Գրական հայրենիք
Publication Year: 2016
Length: 586 էջ
ISBN: 9785540023719
Հեղինակի գործերի առաջին համահավաք ժողովածուն է: Նախատեսված է պատմաբան-ազգագրագետների, լեզվաբանների, ինչպես նաև թեմայով հետաքրքրվող ընթերցողների լայն շրջանակի համար:
About the Book

Գրիգոր Վանցյան, Երկերի ժողովածու երկու հատորով, հատոր 2 Հատորում ամփոփված են անվանի լեզվաբան, հայագետ Գրիգոր Վանցյանի (1870-1908 թթ.) «Պատմական քերականութիւն արեւելահայ լեզուի» (1906), «Դպրոցական քերականութիւն» (1906), «Գրպանի ուղղագրութիւն» (1914), «Հայոց պատմություն» (պատկերազարդ) (1908), «Հայ-լեզու պատկերազարդ այբբենարան» (1907) գրքերը: Հեղինակի գործերի առաջին համահավաք ժողովածուն է: Նախատեսված է պատմաբան-ազգագրագետների, լեզվաբանների, ինչպես նաև թեմայով հետաքրքրվող ընթերցողների լայն շրջանակի համար:

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."