Երկերի լիակատար ժողովածու հինգ հատորով: Հատոր 1

Երկերի լիակատար ժողովածու հինգ հատորով: Հատոր 1

հ.1. Հայաստանի կենդանի սուրը

Նժդեհ, Գարեգին
About the Book

Առաջին հատորում ներկայացված են Գ. Նժդեհի կողմից հրատարակված աշխատությունների մեծ մասը, դրանց թվում մեծարժեք «Ամերիկահայությունը – ցեղը և իր տականքը» հրապարակախոսական աշխատությունը:

Հատորը նախատեսված է զինվորոկան սպայակազմի, պատմաբանների, մանկավարժների, ուսանողության համար՝ որպես օժանդակ ձեռնարկ և դասագիրք:

 

Details
Author:
Genres: Հայ գրականություն, Պատմություն
Tag: Հայերեն
Publisher: «Զանգակ-97» ՍՊԸ
Publication Year: 2017
ISBN: 9789939023946
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."