Էջեր հայ-վրացական գրական կապերի պատմությունից

Էջեր հայ-վրացական գրական կապերի պատմությունից
Author:
Genre: Գրականագիտություն
Tag: Հայերեն
Publisher: 2010
Length: 256 էջ + 4 էջ ներդիր
ISBN: 97855808413160
Ժողովածուն ընդգրկում է հեղինակի գիտահետազոտական ուսումնասիրություններ՝նվիրված հայ-վրաց պատմամշակութային առնչություններին, գրողների անձնական և գրական բարեկամությանը, փոխայցելություններին, առանձնապես գրականագիտական մտքի` մամուլում նրանց կյանքն ու գործունեությունը լուսաբանող նյութերին:
About the Book

Ժողովածուն ընդգրկում է հեղինակի գիտահետազոտական ուսումնասիրություններից մի քանիսը` նվիրված հայ-վրաց պատմամշակութային առնչություններին, գրողների անձնական և գրական բարեկամությանը, փոխայցելություններին, առանձնապես գրականագիտական մտքի` մամուլում նրանց կյանքն ու գործունեությունը լուսաբանող նյութերին: Առանձին բաժիններ բովանդակում են նաև հոդվածներ, դիմանկարների ուրվագծեր, գրախոսություններ, հարցազրույցներ, դրվագներ պատմական իրողություններից: Կարող է օգտակար լինել պատմաբաններին, բանասերներին, հայ-վրաց գրական-մշակութային և բախումնաբանության (կոնֆլիկտոլոգիա) հարցերով հետաքրքրվողներին, առհասարակ` ընթերցող հանրությանը: Նյութերի զգալի մասը հրապարակվել է նաև վրացերեն:

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."