Թլփատվածները: Գիրք երկուսի համար: Եռագրություն: Գ. 3: Նախատոնակ

Թլփատվածները: Գիրք երկուսի համար: Եռագրություն: Գ. 3: Նախատոնակ
About the Book

Հակոբ Սողոմոնյանի «Թլպատվածները» եռերգության երրորդ գրքում բացահայտվում է, թե ովքեր են «Թլփատվածները»: Նրանք հարված են հասցնում, և հարվածի ալիքը Արարատի գագաթից տարածվում է լանջերն ի վար … ​Ուխտավորների բազմությունը ուղևորվում է դեպի Արարատի գագաթ և հայտնաբերում Նոյյան տապանը, որտեղ պիտի կատարվի ծիսական մի արարողություն և փրկագործի մարդկությունը … Զղջումն ու ներումը՝ նույն մարմնավորման մեջ:

Details
Author:
ISBN: 9789939529196
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."