Իմաստուն Արկղիկ: Հին չինական առակներ

Իմաստուն Արկղիկ: Հին չինական առակներ
Genre: Բանահյուսություն
Tag: Չինական
Publisher: Էդիտ Պրինտ
Publication Year: 2016
Format: տպագիր և թվային
ISBN: 9789939750460
Ներկայացվող չինական առակները հին են:
About the Book

Ներկայացվող չինական առակները հին են: Դրանցից շատերը շուրջ երկու հազար տարվա պատմություն ունեն և ներկայացնում են մարդկային լավագույն հատկանիշները՝ ազնվությունը, բարությունը, վեհանձնությունը և այլն՝ իրենց մեջ խտացնելով չին ժողովրդի իմաստնությունը, որն ուղղված է հասարակության բարոյականության պահպանմանը և դաստիարակությանը: Գիրքը նախատեսված է ընթերցողների ամենալայն շրջանակների համար:

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."