Լավ հեքիաթներ խելացի երեխանների համար: Հ.4

Լավ հեքիաթներ խելացի երեխանների համար: Հ.4
Author:
Publisher: Էդիտ Պրինտ
Publication Year: 2016
Format: տպագիր
Length: 152 էջ
Narrator: բանահյություն
Այս գիրքը «Լավ հեքիաթներ լավ երեխաների համար» շարքի չորրորդ հատորն է, որի պատումները վերցվել են «Գոլեստան և մոլեստան» գրքից:
About the Book

Գոլեստան ասելով նկատի ունենք պարսիկ գրող Սաադիի «Գոլեստան» գիրքը (1258թ.): Գոլեստանն ուներ նոր և աննախադեպ ոճ ու արտահայտչաձև: Այն իր բառուբանով ավելի ճոխ էր, իսկ իմաստով առավել բազմաբովանդակ, քան մինչ այդ գրված բոլոր գործերը: Նրա չափածոն և արձակը անթերի էին ու հղկված, զանազան պատումները քաղցր էին ու հաճելի: Շուտով գիրքը ճանաչում գտավ ամենուր և դարձավ ամենքի կողմից պահանջված, գնահատելի և սիրելի գիրք, այդ իսկ պատճառով հենց Սաադիի ժամանակներից ի վեր Գոլեստանի արձակը և Սաադի գրելաոճը մեծ ընդունելություն գտան բոլորի կողմից:

Գիրքը վերնագրել ենք «Գոլեստան և մոլեստան», որպեսզի հստակեցվի, որ այս գրքի պատմվածքները միայն Գոլեստանից չեն վերցված: «Մոլեստան» ասելով նկատի չունենք միայն հենց այս գիրքը, այլ Գոլեստանի նմանությամբ գրված բոլոր ստեղծագործությունները, որոնք ի մի են բերվում և ներկայացվում այս անվան ներքո:

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."