Հայ գիրքը և տպագրության արվեստը

Հայ գիրքը և տպագրության արվեստը
Author:
Genre: Հայ գրականություն
Tag: Հայերեն
Publisher: Հայաստան
Publication Year: 2012
Format: Գիրք
Length: 255 էջ
About the Book

Հայ տպագիր գիրք պատմության ուսումնասիրության, հատկապես հետագա բացահայտումների խթանման գործում, ծանրակշիռ տեղ և առանցքային նշանակություն ունի արվեստաբան, մատենագետ Գարեգին Լևոնյանի սույն աշխատությունը: Ուսումնասիրության մեջ արծարծվող շատ հարցադրումներ այսօր արդեն պատասխաններ ունեն. գտնվել են բազմաթիվ նոր փաստեր, վավերագրեր, որ լրացնում են կամ նունիսկ հակադրվում են Գարեգին Լևոնյանի տեսակետին: Հրատարակությունը նվիրվում է Հայ գրատպության 500-ամյա հոբելյանին:

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."