Հանդուրժողականության և անհանդուրժողականության դրսևորումները հայ գրականության մեջ

Հանդուրժողականության և անհանդուրժողականության դրսևորումները հայ գրականության մեջ
Խմբագրական խորհուրդ՝ Գևորգ Տեր-Գաբրիելյան, Արա Նեդոլյան և ուրիշներ
About the Book

«Հանդուրժողականության և անհանդուրժողականության դրսևորումները հայ գրականության մեջ» խորագրով հետազոտության  նպատակն է ուսումնասիրել և գիտահանրամատչելի ներկայացնել հանդուրժողականության և անհանդուրժողականության ակունքներն ու դրսևորումները հայալեզու՝ սերնդեսերունդ փոխանցված տեքստերում, փորձելով նաև իմաստավորված բանավեճ ծավալել դրանց  շուրջ:

Ժողովածուն նախատեսված է ընթերցողների լայն շրջանակի համար և կարող է օգտագործվել որպես ձեռնարկ:

Details
Genre: Գրականագիտություն
Tag: Հայերեն
ISBN: 9789939024196
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."