«Հոգսերով լի» երգարան

«Հոգսերով լի» երգարան
Genre: Երաժշտություն
Publisher: Գևորգ-Հրայր ՍՊԸ
Publication Year: 2016
Length: 100էջ
ISBN: 9789939015682
Երգարանը հրատարակվում է, նպատակ ունենալով երգիչներին և երաժիշտներին տալ Ջիվանու երգերի խնբագրված տարբերակները:
About the Book

Սույն երգարանը կազմելիս համադրել ենք բոլոր հրատարակությունները Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգրանում պահվող աշուղ Ջիվանու ձեռագրերի հետ, որը մեզ հնարավորություն տվեց լուրջ խմբագրական աշխատանք տանելու և հնարավորինս վերականգնելու հեղինակայիհն բնագրերը:

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."