Մշակույթ և գրականություն

Մշակույթ և գրականություն
Author:
Genres: Գրականագիտություն, Հայ գրականություն
Tag: Հայերեն
Publisher: Մշակույթ
Publication Year: 2012
ISBN: 9789994182145
Գիրքը նվիրված է մշակույթի տեսության և պատմության առանցքային հարցերին, որոնք կարևոր են գրականության իմաստավորման տեսանկյունից:
About the Book

«Մշակույթի և տեսության» բաժնում քննվում են մշակութաբանության և մշակույթի տեսության այնպիսի հրատապ խնդիրներ, ինչպիսինքն են մշատութային տեսության այնպիսի հրատապ խնդիրներ, ինչպիսիք են մշակութային քաղականությունն ու մշակույթի կառավարումը, ժամանակակից մշակույթի ճգնաժամի պատճառները, ինչպես նաև մշակույթի էկոլոգիայի հեռանկարները:Երկրորդ՝ «Մշակույթ և գրականություն» բաժնում ներկայացվում են ռուս գրականության պատմության կարևորագույն դրվագները, որտեղ գրականությունը հանդես եկավ իբրև մշակույթային ավանգարդ: Նախատեսվում է մշակույթի տեսության և պատմության հետաքրքրվողների, մշակույթի կառավարման մասնագետների, ինչպես նաև ընթերցողների լայն լսարանի համար:

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."