Վրացերեն-հայերեն բառարան

Վրացերեն-հայերեն բառարան
About the Book

Վրացերեն-հայերեն բառարանը ծավալով և բովանդակությամբ առաջինն է թեՙ հայ և թեՙ վրաց իրականության մեջ: Ընդգրկում է շուրջ 40000 բառահոդված՝ համապատասխան բառակապակցություններով: Զետեցված է հայագետ-վրացագետների, թարգմանիչների, վրացերեն սովորողների և բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրվում են վրացերենով և հայ- վրաց լեզվական առնչություններով:

Details
Author:
Genre: բառարան
ISBN: 9789941420207
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."