Տառերի ուսուցման ստեղծագործական եղանակ

Տառերի ուսուցման ստեղծագործական եղանակ
Genres: Մանկավարժություն, Մեթոդական ձեռնարկներ
Tag: Հայերեն
Publisher: Անտարես
Publication Year: 2014
Format: գիրք
...Ճանապարհը, որն անցնում է յուրաքանչյուր աշակերտ մինչև վարժ գրելն ու կարդալը (երբ տառը իսկապես դառնում է զուտ նշան, որի գիտակցությունը այլևս չի կենտրոնանում), կարող է լինել ինքնին արժեքավոր,
About the Book

հետաքրքիր, ստեղծագործական, սիրով և ակնածանքով լի: Տառերի ուսուցման ընթացքում երեխան կարող է ոչ միայն ձեռք բերել համապատասխան հմտություններ, այլև ստանալ ներաշխարհը հարստացնող հոգեկան սնունդ: Մեր խորին համոզմանբ այդպիսի ուսուցումը ոչ միայն հնարավոր է, այլև անհրաժեշտ:

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."