50 կանայք, որ փոխցին աշխարհը

50 կանայք, որ փոխցին աշխարհը
Դանիելյան, Ա., Սիմոնյան, Հ.
About the Book

Գրքում ներկայացնում են տարբեր մասնագիտություններ ունեցող հիսուն կանանց զարմանալի ու յուրատիպ պատմությունները: Այս կանայք նոր հերոսների մոդելներ են, որոնք կարող են վառ օրինակ ծարաել, թե ինչպես հաղթահարել պատնեշները, երազել ու չվախենալ նոր հարցադրումներ անելուց, մտածել կարծրատիպերից ու արգելքներից այնկողմ:

Details
Tag: Հայերեն
Publisher: ԱևՄ
Publication Year: 2019
ISBN: 9789993088387
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."